top of page

Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Αυτοί οι Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, όπως προσφέρονται από εμάς. Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει στους επισκέπτης τη δυνατότητα προβολής και αγοράς των επαγγελματικών προϊόντων, χονδρικής πώλησης. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου της υπηρεσίας μας, εγκρίνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

Χρήστες

Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή/και να λάβετε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή να έχετε τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία σας και να έχετε τη νόμιμη εξουσία, το δικαίωμα και την ελευθερία εισόδου σε αυτούς τους Όρους ως δεσμευτική συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και/ή να λαμβάνετε υπηρεσίες εάν αυτό απαγορεύεται στη χώρα σας ή βάσει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που ισχύει για εσάς.

Εμπορικοί Όροι

Όταν αγοράζετε ένα αντικείμενο, συμφωνείτε ότι: (i) είστε υπεύθυνοι για την ανάγνωση της πλήρους λίστας αντικειμένων πριν δεσμευτείτε να το αγοράσετε: (ii) συνάπτετε μια νομικά δεσμευτική σύμβαση για την αγορά ενός αντικειμένου όταν δεσμεύεστε να αγοράσετε ένα είδος και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής του check-out.

Οι τιμές που χρεώνουμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας / για τα προϊόντα μας αναφέρονται στον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές μας για τα προϊόντα που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή και να διορθώσουμε σφάλματα τιμολόγησης που μπορεί να προκύψουν ακούσια. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση και τον φόρο επί των πωλήσεων είναι διαθέσιμες στη σελίδα πληρωμών.

Η χρέωση για τις υπηρεσίες και τυχόν άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να επιβαρυνθείτε σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας, όπως φόροι και πιθανές χρεώσεις συναλλαγών, θα χρεώνονται σε μηνιαία βάση στον τρόπο πληρωμής σας.

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος "MamaFlour.gr", αφορούν τιμοκατάλογο λιανικής πώλησης.

Δικαίωμα Αλλαγής Προσφοράς

Μπορούμε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξουμε τις υπηρεσίες, τη διακοπή παροχής των υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που προσφέρουμε· ή να δημιουργήσουμε όρια για τις υπηρεσίες. Μπορούμε να τερματίσουμε οριστικά ή προσωρινά ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση και ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

Ιδιοκτησία και Πνευματικά Δικαιώματα

Η Υπηρεσία και όλο το υλικό που περιέχει ή μεταφέρεται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογισμικού, εικόνων, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας, πνευματικών δικαιωμάτων, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, μουσικής και όλων των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτά, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στο παρόν, τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί άδεια σε ή βάσει οποιωνδήποτε τέτοιων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συμφωνείτε να μην πουλήσετε, αδειοδοτήσετε, νοικιάσετε, τροποποιήσετε, διανείμετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε, δημοσιεύσετε, επεξεργαστείτε ή δημιουργεί παράγωγα έργα τους.

Αναστολή και Απενεργοποίηση Λογαριασμού

Ενδέχεται να τερματίσουμε μόνιμα ή προσωρινά ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση και ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής απόφασής μας να παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση και να ζητήσετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή/και οποιεσδήποτε υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στα προηγούμενα, όσον αφορά τις συνδρομές που ανανεώνονται αυτόματα σε υπηρεσίες επί πληρωμή, αυτές οι συνδρομές θα διακοπούν μόνο μετά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου για την οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμή.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την εταιρεία ακίνδυνη από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλεια, ευθύνης, αξιώσεις ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που έγιναν εναντίον τους από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω, ή που προκύπτει από, ή σε σχέση με χρήση του ιστότοπου ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, τιμωρητική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών λόγω απώλειας κερδών, υπεραξίας, χρήσης , δεδομένα ή άλλες άυλες απώλειες, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν (i) σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες του περιεχομένου. (ii) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση της υπηρεσίας μας· και (iii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας και/ή οποιασδήποτε και όλων των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς.

Δικαίωμα Αλλαγής και Τροποποίησης Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε αυτές τις σελίδες περιοδικά. Όταν αλλάζουμε τους Όρους με ουσιαστικό τρόπο, θα σας ειδοποιήσουμε ότι έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στους Όρους. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας μας μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή συνιστά αποδοχή των νέων Όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους ή οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση των Όρων, μην χρησιμοποιείτε ή μην έχετε πρόσβαση (ή συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση) στον ιστότοπο ή την υπηρεσία.

Διαφημιστικά Email και Περιεχόμενο

Συμφωνείτε να λαμβάνετε κατά καιρούς διαφημιστικά μηνύματα και υλικό από εμάς, μέσω ταχυδρομείου, email ή οποιασδήποτε άλλης φόρμας επικοινωνίας που ενδέχεται να μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου σας για κλήσεις ή μηνύματα κειμένου). Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους διαφημιστικό υλικό ή ειδοποιήσεις - απλώς ενημερώστε μας ανά πάσα στιγμή.

Επίλυση Διαφορών

Αυτοί οι Όροι, τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται παρακάτω, καθώς και οποιεσδήποτε αξιώσεις και διαφορές που σχετίζονται με το παρόν και/ή με τις υπηρεσίες, διέπονται, ερμηνεύονται και επιβάλλονται από κάθε άποψη αποκλειστικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τους εσωτερικούς ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας, χωρίς να τηρούνται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Οποιεσδήποτε και όλες αυτές οι αξιώσεις και διαφορές θα υποβάλλονται και με το παρόν συναινείτε να κριθούν αποκλειστικά από τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

bottom of page